Czy wiesz że … ?

W Twoich jelitach znajduje się ponad kilogram żywych bakterii, które mają istotny wpływ na zachodzące w organizmie człowieka procesy immunologiczne, fizjologiczne i ochronne. W związku z tym mikroflorę jelitową wyodrębnia się jako jeszcze jeden narząd aktywny metabolicznie i odnawialny.

W jelicie grubym (okrężnica) znajduje się najbardziej zróżnicowana jakościowo, ilościowo i funkcjonalnie mikroflora, która jest reprezentowana przez wszystkie grupy drobnoustrojów przewodu pokarmowego. Badania wykazały, że okrężnicę człowieka zasiedla ponad 500 różnych gatunków bakterii. Jednak pomimo wielości gatunków bakterii bytujących w okrężnicy rozróżnia się zaledwie około 10 koegzystujących rodzajów o najwyższych poziomach populacji. Najliczniejszą populację ok. 30% stanowią Gram- ujemne bakterie z rodzaju Bacteroides oraz bakterie Gram- dodatnie z rodzajów Eubacterium, Bifidobacterium (ok. 25% liczby beztlenowców), Ruminococcus i innych gatunków z rodzaju Clostridium.

Liczebności populacji bakterii występujące w jelicie są stabilne, a czasowo zaburzone dążą do przywrócenia równowagi (homeostazy). Jednak poważne zakłócenie homeostazy przez czynniki zewnętrze takie jak: leczenie antybiotykami, radioterapia, drastyczne zmiany diety, stres powodują przerost potencjalnie patogennej mikroflory endogennej, a tym samym namnażania patogenów i zakażenia. Najczęściej za ostre stany zapalne skutkujące biegunką odpowiedzialne są bakterie należące do rodzajów: Salmonella, Shigella, Escherichia, Clostridium, Campylobacter, Yersinia, Aeromonas.

Bakterie patogenne oprócz ostrych zakażeń mogą stanowić czynnik etiologiczny w przewlekłych chorobach okrężnicy, np. Clostridium difficile należy do endogennej mikroflory jelitowej, a w następstwie zaburzenia równowagi prawidłowej mikroflory okrężnicy namnaża się i powoduje rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (pseudomembranous colitis). Natomiast za chorobę zapalenia jelit (inflammatory bowel disease- IBD) oraz wrzodziejące zapalenie okrężnicy (ulcerative colitis) mogą powodować m.in. bakterie redukujące siarczany oraz Streptococcus mobilis, Escherichia coli, Fusobacterium, Shigella. Od osób cierpiących na chorobę Leśniewskiego-Crohna izolowano Eubacterium, Peptostreptococcus, Pseudomonas, Bacteroides vulgatus, Clostridium difficile i mykobakterie.

Oczywista jest również zależność między mikroflorą jelita a nowotworem okrężnicy, ponieważ bakterie bytujące w jelicie grubym wytwarzają szereg produktów karcynogennych. Należy jednak pamiętać, że za zmiany w składzie mikroflory endogennej odpowiedzialne są nie tylko czynniki zewnętrze, ale również naturalne procesy starzenia organizmu. To dopiero w starszym wieku rozpoczynają się niekorzystne zmiany związane z większą przepuszczalnością błony śluzowej jelita, podwyższonymi poziomami przeciwciał skierowanych przeciw składnikom mikroflory jelitowej. Co skutkuje redukcją populacji korzystnej mikroflory, czyli przede wszystkim bifidobakterii i zwiększeniem populacji bakterii i grzybów patogennych. Konsekwencją zmniejszenia liczby bifidobakterii w jelicie jest dodatkowe przyspieszenie procesów starzenia, pogorszenie stanu zdrowia i samopoczucia.

Na tym tle pojawia się potrzeba wpływania na skład mikroflory w kierunku stymulacji bakterii korzystnych dla organizmu, zapobiegających wytwarzaniu związków karcynogennych i neutralizujących ich działanie.

Według WHO/FAO (World Health Organization/Food Agriculture Organization- Światowa Organizacja Zdrowia/Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Rolnictwa) uznały, że tylko szczepy należące do rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium mogą być uznawane jako probiotyki, ponieważ w obrębie tych rodzajów nie wykryto żadnych cech patogenności. Bakterie Lactobacillus i Bifidobacterium jako jedne z pierwszych tuż po narodzinach kolonizują nasz organizm i towarzyszą nam do końca życia. (Źródło: Biedrzycka E., Markiewicz L.H, Bielecka M., Siwicki A.K., 2007, Kształtowanie mikroekosystemu przewodu pokarmowego, Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowonarodzonych ssaków, pod red. Zabielskiego R., Wyd. Rol. i Leśne, 5, 126-140)

Odpowiednio dobrany probiotyk może wspomóc utrzymanie pozytywnej mikroflory jelitowej oraz poprawić Twoje samopoczucie.

PROteinBIOTIC to jedyny na rynku produkt zawierający unikalne, chronione patentem szczepy bakterii probiotycznych połączone z wysokiej jakości koncentratem białkowym. To połączenie idealne dla aktywnych osób dbających o zdrowie i samopoczucie.
Prozdrowotne właściwości szczepów zastosowanych w PROteinBIOTIC zostały potwierdzone przez Polską Akademię Nauk.
PROteinBIOTIC wytwarzany jest w standardzie produkcji farmaceutycznej a każda partia produktu podlega szczegółowej kontroli jakościowej i jest przebadana w Instytucie Polskiej Akademii Nauk.
Właściwości probiotyczne bakterii są „szczepozależne”, co oznacza to, że tylko odpowiednio dobrane szczepy w odpowiedniej ilości mogą wywrzeć korzystny wpływ na organizm.